Betaling

Bij reservering vragen wij een aanbetaling van 25% binnen 7 dagen na de factuurdatum. De overige 75% wordt uiterlijk 1 maand van te voren via de bank overgemaakt.

Annulering

Ingeval van annulering tot 6 weken voor de aankomstdatum betalen wij de aanbetaling integraal terug. Bij annulering binnen de periode van 6 weken tot 2 weken voor de aankomstdatum brengen wij 50% van de aanbetaling in rekening. Bij annulering van minder dan 2 weken voor de aankomstdatum, wordt de volledige aanbetaling in rekening gebracht.

Wij adviseren u altijd een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.